wtorek, 26 czerwca 2012

Jak HTML5 wpływa na projektowanie aplikacji webowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, pęd za HTML5 był przeważający u wszystkich twórców przeglądarek i dostawców sprzętu w pełni obejmujących i wspieranie sieci w przyszłości.
Konsumenci zaczęli obejmować wsparcie dla HTML5, jak również, szczególnie jak więcej użytkowników rozumie korzyści i potencjalne zyski z HTML5 które będą widoczne dopiero w przyszłości.Web Open Font Format, lub WOFF, może zostać technicznie częścią specyfikacji HTML5, ale WOFF, SVG i CSS3 @ font-face  są traktowane jako powszechnie stosowane dodatki do HTML5.Przyjęcie czcionek internetowych, czy to za pomocą WOFF, usług, takich jak Fonts.com i Typekit lub Google Web Font API rośnie w szybkim tempie.

 Ten rozwój daje twórcom treści, marek i deweloperów sposób na lepsze wyrażanie i kontrolowanie najbardziej istotnej część aplikacji lub strony - tekstu - bez konieczności polegania na obrazach lub wdrożeniach Flasha, które nie zawsze działają dobrze w wyszukiwarkach.Podkreślając ten trend w ubiegłym roku liczba aplikacji internetowych obsługujących niestandardowe czcionki za pomocą Google, Typekit i Fonts.com lub dowolną liczbę innych rozwiązań wzrosła znacznie.
Spodziewamy się, że ten trend będzie ciągle wzrastał, zwłaszcza że przyjęcie najnowszych i najlepszych przeglądarek internetowych wciąż rośnie.Jestem przekonany, że nadal będziemy widzieć światy aplikacji internetowych i aplikacji desktopowych jako 2 bieguny zbliżające się do siebie.
To już się stało z e-mail, czatami i komunikacją społeczną - następnym krokiem jest stworzenie opłacalne dla przetwarzania danych, multimediów i, ostatecznie, tworzenie samych stron internetowych.HTML5 napewno odegra druża rolę w umożliwieniu developerom programowania większej ilości "czystych" aplikacji internetowych, bez konieczności polegania na zewnętrznych wtyczkach czy rozszerzeniach. Wszystkie przeglądarki coraz lepiej są dostosowywane i zoptymalizowane pod kątem standaru HTML5, dlatego możliwości implementacji będą się zwiększać.